Nowinki

Najnowsze wydarzenia w naszej hodowli

* 8 grudnia 2016 *

Kilka słów o kocie..

Historia kotów domowych jest barwna i długa. Liczy miliony lat. Pomimo to koty wciąż śpią, skradają się, polują i wychowują mł ode mniej więcej w taki sam sposób, jak robił y to u zarania ludzkiej cywilizacji, z łatwością i sprawnością, której nie utracił y przez wszystkie lata obcowania z człowiekiem. Łatwo przystosowują się do zmian, są mistrzami przetrwania i choć kochają ludzi, wśród których żyją, nie są od nas tak zależne, jak większość zwierząt domowych.